O projekcie 2023


„Na całe życie – będziemy o siebie dbać”. Wsparcie młodych osób w stabilizacji związków i zawarcia małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego jest ostatnim etapem rozwoju dojrzałej relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną. Związek miłosny przechodzi przez różne fazy i ewoluuje wraz z czasem. Fazy relacji romantycznej są różnie definiowane w literaturze naukowej, a każda para jest unikalna i nie musi przechodzić przez wszystkie stadia nawiązania stabilnej relacji. Relacja romantyczna zaczyna się od wzajemnego zainteresowania partnerów. W tej wstępnej fazie, ludzie spędzają ze sobą czas

poznając się wzajemnie. W drugiej fazie pojawia się zaangażowanie i zaufanie. Obie strony podejmują wysiłek związany z utrzymaniem i rozwijaniem relacji oraz tworzą wspólne plany na przyszłość. Kolejny etap to integracja ku wspólnemu życiu (wzajemna współzależność partnerów). W tej fazie związku, osoba w relacji romantycznej nawiązuje kontakt z rodziną i przyjaciółmi swojego partnera/partnerki tworząc wspólną sieć relacji. Czwartym etapem jest stabilny związek, w którym romantyczna relacja opiera się na wzajemnym wspieraniu się, wspólnym podejmowaniu decyzji oraz radzenie sobie z konfliktami. Ostatnia faza to formalizacja związku, czyli wejście w związek małżeński.

Pomimo wzrostu odsetka relacji nieformalnych, małżeństwo wciąż stanowi dominujący typ związku. Badania pokazują na coraz większą trudność w przechodzeniu do wyższych poziomów relacji i dochodzenia do relacji małżeńskiej. Jednocześnie stabilna relacja, szczególnie małżeńska, jest silnie skorelowana z realizacją decyzji prokreacyjnych. Identyfikacja w jakiej fazie związku romantycznego są młodzi Polacy oraz barier utrudniających nawiązanie trwałej relacji posłuży do stworzenia kampanii społecznej(przeprowadzonej w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram). Głównym celem kampanii będzie przezwyciężanie trudności związanych z nawiązaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji co pozwoli w długim okresie na poprawę dobrostanu oraz może wpłynąć pozytywnie na intencje prokreacyjne Polaków.

Badania wykazują, że pary z większym stażem związku wykazują mniejszą ilość konfliktów oraz większą stabilność. Istotne jest zatem skierowanie kampanii do osób młodych, których relacje cechują się większą niestabilnością.

Projekt dofinansowany w konkursie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Po Pierwsze Rodzina na rok 2023. Całkowita wartość finansowania 200.000 zł

Umowa nr BPD/PPR/KAMPANIE/28/2023 z dnia 2023-06-15