Komunikacja miłości


Komunikacja miłości

Miłość jest wartością, dla której kobieta i mężczyzna wiążą się ze sobą i decydują wstąpić w związek małżeński. Nawet jeśli w konkretnych przypadkach wartość ta jest np. błędnie rozumiana, wymaga zmiany świadomości i musi być przepracowana, jest ona kluczowym spoiwem związku. 

Języki miłości

Kiedy ludzie właściwie rozumieją miłość i wyznają ją sobie, szczerze deklarują, że chcą dobra drugiej osoby i podejmują działania, by tak się działo. Przypieczętowaniem tej postawy jest zawarcie związku małżeńskiego. Ma on być formalnym i faktycznym gwarantem miłości, stanowiąc dla niej optymalną przestrzeń rozwoju na całe życie.

Wciąż jednak niewielu ludzi jest świadomych faktu, że pielęgnowanie miłości jest rodzajem wzajemnej komunikacji, która wyraża się w różnych językach (sposobach) i obejmuje wszystkie obszary tożsamości człowieka: cielesną, emocjonalną, intelektualną, duchową, a także działania. Natomiast błędy w sferze komunikacji są jednym z najsilniejszych czynników wewnętrznych odpowiedzialnych za kryzys małżeństwa, a w dalszej konsekwencji jego rozpad.

Brak troski o właściwy język miłości utrudnia rozwiązywanie wyzwań codziennego życia, prowadzi do konfliktów (także cichych), oddalenia, niespełnienia, zmniejszenia otwartości. To z kolei przyczynia się do obniżenia jakości relacji i coraz większego psychiczno-duchowego i cielesnego dystansu między małżonkami.

„Zbiornik na miłość”

Sposób komunikacji żony i męża jest jednym z kluczowych determinantów rozwoju miłości i trwałości małżeństwa. Dlatego tak istotna jest znajomość indywidualnych języków miłości dwojga kochających się osób. Zwrócił na to uwagę – ratując tym samym wiele małżeństw przed rozpadem – słynny amerykański psychoterapeuta, Gary Chapman w swej bestsellerowej książce „5 języków miłości”.  

Jak zauważył autor, uświadomienie sobie własnego języka miłości i poznanie języka współmałżonka jest istotnym czynnikiem budowania udanego i trwałego małżeństwa. Następnym krokiem jest oczywiście praktykowanie danego języka. 

Chapman posługując się metaforą stwierdził, że w każdym człowieku jest „zbiornik na miłość”, który musi być wypełniany w relacji. Dzieje się tak wtedy, gdy małżonkowie posługują się właściwym (zgodnie z ich potrzebami) językiem miłości. 

Psychoterapeuta, po trzydziestu latach pracy z małżeństwami, doszedł do wniosku, że istnieje pięć zasadniczych języków (mają one swoje odmiany i dialekty), które pomagają wypełnić „zbiornik na miłość”. 

Rodzaje i znaczenie

1. Wyrażenia afirmatywne – stosowanie budujących słów, komplementów i wyrazów uznania, ale również słów ośmielających, budujących wiarę i odwagę, uprzejmych zwrotów, słów pełnych pokory.

2. Dobry czas – poświęcenie drugiej osobie pełnej uwagi. Swoistym dialektem tego języka jest dobra rozmowa, z naciskiem na umiejętność wysłuchania, a także wspólne działanie.

3. Przyjmowanie podarunków –umiejętność dawania drugiej osobie upominków – są one dla niej wizualnym symbolem miłości. Specyficznym podarunkiem jest prosta obecność przy ukochanej osobie.

4. Drobne przysługi –Chapman tak wyjaśnia ten język: „chęć robienia tego, co nasz współmałżonek chciałby, żebyśmy zrobili. Chcemy sprawić mu przyjemność, służąc mu, wyrażamy swoją miłość, wyręczając go w czymś”. 

5. Dotyk – najróżniejsze formy kontaktu z ciałem ukochanej osoby, np. trzymanie się za ręce, przytulanie, całowanie, masowanie, współżycie seksualne i wiele innych.

Nauka języka miłości

Rzadko się zdarza, by małżonkowie komunikowali sobie miłość posługując się tym samym językiem. Najczęściej każde z nich używa swojego języka, który nie jest zrozumiany przez drugą osobę. Jak podkreślił Chapman małżonkowie wyrażają „miłość, ale przekaz ten nie zostaje odebrany, ponieważ dla odbiorcy nasz język jest obcy. To podstawowe źródło problemów”.  

Dlatego tak ważne jest posługiwanie się językiem miłości, który odpowiada potrzebom drugiej strony – jest przez nią zrozumiany. Jej „zbiornik na miłość” jest wtedy napełniany. 

Warto więc przemyśleć komunikację miłości w związku małżeńskim. Może zamiast zabierać żonę na wycieczkę, woli ona pomoc w sprzątaniu mieszkania. A mężczyzna, zamiast otrzymywać prezenty, czuje się o wiele bardziej kochany, gdy usłyszy od żony budujące słowa. Może spędzanie czasu z żoną bez częstego przytulania, nie przynosi jej satysfakcji. A mężczyzna zamiast różnych przysług ze strony żony, chce z nią regularnie wychodzi na romantyczny spacer.

Miłość na całe życie to wyzwanie. Aby mogła się powieść, wymaga pracy nad sobą, dyscypliny i wysiłku. Cena jest jednak warta zapłacenia. Ponieważ potrzeba bycia kochanym, wyrażana na tak wiele sposobów, jest trwałą, najgłębszą ludzką potrzebą.

Dariusz Hybel

Bibliografia 

– Gary Chapman, 5 języków miłości, 2022

– Lucyna Bakiera, Barbara Marcinkowska, Niektóre czynniki zagrażające trwałości małżeństwa i rodziny, Forum Psychologiczne, 1998, t. III, nr 2, s. 181 – 204.

– Barbara Jankowiak, Katarzyna Waszyńska, Współczesne formy życia partnerskiego. Analiza jakości i trwałości relacji, Nowiny Lekarskie, 2011, 80, 5, s. 356 – 366. 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *