Małżeństwo czy konkubinat – młodzi Polacy 2023


Małżeństwo czy konkubinat – młodzi Polacy 2023

Miłość romantyczna to jedno z najbardziej uniwersalnych i złożonych uczuć
ludzkich. Od zarania dziejów jest przedmiotem zainteresowania filozofów, poetów, którzy próbowali uchwycić ją ująć w słowach. Od lat 70 XX. wieku, modele teoretyczne zaczęły podkreślać znaczenie procesów komunikacji interpersonalnej i badać, jak ludzie nawiązują bliskie relacje. Początkowo uważano, że miłość ma jednowymiarową strukturę. Obecnie przyjmuje się, że jest to koncept wielowymiarowy. (Kozakiewicz i in., 2022).

Badania podzielone zostały na etapy zawierające analizę: procesu rozwoju relacji i jego faz; barier przejścia do stabilnej relacji; ilościową sytuacji relacyjnej wśród Polaków w wieku 18-35 lat oraz barier i zachęt do stabilizacji relacji i zawarcia związku małżeńskiego; zawierającą skuteczności przekazów kampanijnych w procesie stabilizacji związków.

Zapraszamy do pobierania raportów i zapoznania się z nimi:

Kozakiewicz, A., Izdebski, Z., & Mazur, J. (2022). The Measurement of Love: Psychometric Properties and Preliminary Findings of the Short Love Scale (SLS-12) in a Polish Sample. International Journal of Environmental Research and Public Health19(20), 13269. https://doi.org/10.3390/ijerph192013269

……………………………………………….

Projekt dofinansowany w konkursie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Po Pierwsze Rodzina na rok 2023. Całkowita wartość finansowania 200.000 zł Umowa nr BPD/PPR/KAMPANIE/28/2023 z dnia 2023-06-15 „Na całe życie – będziemy o siebie dbać”. Wsparcie młodych osób w stabilizacji związków i zawarcia małżeństwa.