Raport


Raport

WYBÓR PARTNERA ŻYCIOWEGO Z PERSPEKTYWY BEHAWIORALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH

Znalezienie partnera i stworzenie z nim długotrwałej i stabilnej relacji to złożony oraz wieloetapowy proces, na który składa się szereg rożnych czynników. Wybór partnera życiowego jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy z rożnych dziedzin nauki. Jedna z kluczowych prac, książka Karola Darwina „O pochodzeniu człowieka” (1871), opisując mechanizm doboru płciowego i jego roli w ewolucji człowieka, poruszyła ten temat już 150 lat temu (Jones & Ratterman, 2009).

Obecnie uważa się, że na proces podejmowania decyzji o nawiązaniu długotrwałej relacji wpływają czynniki: indywidualne (takie jak osobowość, cechy charakteru), biologiczne, środowiskowe i normy kulturowe (Miller, 2021). Jednak nadal wiele ważnych pytań dotyczących wyboru partnera pozostaje bez odpowiedzi, zatem wymaga on pogłębionych badań. 

Niniejszy raport zawiera wnioski z przeprowadzonych badań czynników wpływających na wybór partnera życiowego. 

Copernicus Research Team Sp. z o.o. Toruń 2022
Nauka w służbie społeczeństwu