Związek małżeński jest cywilizacyjnie najbardziej powszechną relacją między kobietą i mężczyzną.  Zapewnia im optymalny rozwój osobowościowy oraz tworzy najlepsze warunki dla życia i wychowania potomstwa, co potwierdza np. Konwencja o prawach dziecka (1989). Małżeństwo i rodzina są również najbardziej podstawową i pożądaną relacją z punktu widzenia społeczeństwa i państwa.  Wszystkie zalety małżeństwa realizują się jednak, […]