Czy język, którym się posługujemy, ma wpływ na rozumienie przez nas relacji między kobietą i mężczyzną? Czy słowa, bezwiednie przyswajane np. z mediów, oddziałują na postrzeganie przez nas trwałości małżeństwa? Hipoteza Sapira-Whorfa W lingwistyce funkcjonuje pogląd zwany hipotezą Sapiro-Whorfa. Pochodzi ona od nazwisk amerykańskich naukowców z przełomu XIX/XX w. – Edwarda Sapiro i Benjamina Lee […]