Stara mądrość jezuicka – pochodząca od św. Ignacego Loyoli – mówi, by nie podejmować ważnych decyzji w stanie skrajnych uczuć, ani kiedy doświadczamy silnego smutku ani wielkiego uniesienia. Uczucia (powiązane naturalnie z emocjami) zawężają z reguły pole widzenia i ocenę sytuacji. Lepiej więc dla sprawy, która jest dla nas ważna (np. wejście w związek małżeński), […]